Vacaturestramien

Omschrijving instituut / organisatieonderdeel

.........
 

[naam functie toevoegen]

Fte:

[aanvullen]

Salarisschaal:

[aanvullen]

Contractduur:

Structureel met ingang van: / Tijdelijk met ingang van: voor de duur van:
 

Functieomschrijving

[Benoemen hoofdtaken c.q. belangrijkste taken functie kort en bondig, max 50 woorden]
 

Functie-eisen en competenties

[Benoemen benodigde persoonlijke en vakgerelateerde competenties, kennis en vaardigheden kort en bondig, max 50 woorden]
 

Contacten en context

[Voor wie werk je en met wie werk je samen? Aan wie leg je verantwoording af? Binnen welke context ben je werkzaam? kort en bondig, max 50 woorden]
 

Toelichting op de sollicitatieprocedure

[Ben je geïnteresseerd? Hoe verloopt dan de procedure?, max 50 woorden]
 

Contactpersoon en –gegevens

[Vermelden naam contactpersoon organisatieonderdeel + adresgegevens, telefoonnummer + e-mail] [Sluitingstermijn vacature]
 

[Collegenaam]

Bekijk hier alle vacatures van [Collegenaam /schoolnaam]. Wij zijn onderdeel van ROC West-Brabant. Voor alle vacatures van de vmbo-scholen, mbo-colleges en ROC West-Brabant klikt u hier.