Transfercoach

ROC West-Brabant wil het voortijdig schoolverlaten voorkomen. Bijvoorbeeld, door jongeren in hun eerste jaar op het mbo te laten begeleiden door een docent van hun vmbo-school. Dat noemen we de transfercoach.

In 2009 startte het ministerie van OCW met het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten. In West-Brabant werd daartoe, onder andere, een coachingstraject opgezet. De coaches werden transfercoaches genoemd vanwege de begeleiding bij de 'transfer' (overstap) van vmbo naar mbo.

Inmiddels doen veel vmbo-scholen in West-Brabant mee door binnen hun school een transfercoach aan te stellen. Zij krijgen een opleiding en genoeg tijd om hun rol goed te kunnen vervullen.


Overdracht van vmbo naar mbo

De transfercoach zorgt voor een 'warme overdracht' van vmbo naar mbo. De mbo-school kan zo de leerling beter ontvangen en begeleiden. Daardoor voelt de leerling zich eerder thuis in het mbo en leert hij zelf beter zijn eigen weg te vinden. Dit voorkomt voortijdige schoolverlating.

Contact met de leerling

De overstap van vmbo naar mbo is voor veel leerlingen een grote stap; dat geldt nog meer voor risicoleerlingen met bepaalde problemen zoals leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. De transfercoach begeleidt de overstap van vmbo naar mbo door gesprekken te voeren met de leerling, de zorgcoördinator en de studieloopbaanbegeleider op de mbo-school. De transfercoach op Prinsentuin Andel is Tamara de Kruif: t.dekruif@rocwb.nl 

Hoe werkt het?

Op de vmbo-school wordt bekeken welke leerlingen uit het examenjaar in aanmerking komen voor begeleiding door een transfercoach. Deze leerlingen beslissen uiteindelijk na een gesprek zelf of ze coaching willen. Het coachingstraject begint op het moment dat de leerling naar zijn nieuwe vervolgopleiding op het mbo gaat. Het traject is geslaagd wanneer de leerling een goede overstap naar het tweede leerjaar in het mbo kan maken.