Edukans

Edukans geeft kansarme kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om naar school te gaan, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Onderwijs voor kansarme kinderen.

Wereldwijd gaan 80 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Armoede, oorlog, aids, discriminatie of een handicap maken dit onmogelijk. Edukans steunt kleinschalige onderwijsprojecten van betrouwbare particuliere organisaties daar waar de overheid tekort schiet. Het gaat om alle vormen, van algemeen basisonderwijs (tot 14 jaar) tot beroepsopleidingen (tot 18 jaar). Edukans kiest voor projecten die de toegankelijkheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van het onderwijs voor kansarme kinderen verbeteren.

Nederlandse leerlingen in actie

Edukans betrekt leerlingen in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking. Zij verdiepen zich in het leven van leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden en in sommige gevallen in duurzame ontwikkeling. Uitgangspunten voor deze mondiale vorming zijn delen en samen leven. Delen betekent oog hebben voor mensen die buitengesloten worden zoals kwetsbaren, armen, zieken en naar hen omkijken. Dit begint dichtbij maar strekt ook verder naar kinderen in ontwikkelingslanden. We delen de wereld samen dus hebben we ook te maken met verschillende culturen. Samen leven betekent mensen die anders zijn niet links te laten liggen, maar te respecteren. Hen proberen te begrijpen en het gesprek aan te gaan. Alle scholenacties van Edukans hebben een vormend karakter voor kinderen en jongeren in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van Edukans