Ziekmelding

Is uw kind ziek? Dan kunt u dit telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 09.30 op het nummer 0183-447474. Ziek melden kan alleen door één van de ouders of verzorger.

Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon/dochter om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, dokter en specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.

Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich in het opvanglokaal waar telefonisch contact met huis wordt opgenomen. Als de leerling weer naar school gaat, dienen de ouders hem of haar weer beter te melden. Als Prinsentuin Andel maken we deel uit van het verzuimproject M@zzl, een project om veelvuldig schoolverzuim tegen te gaan. Bij een 4e ziekmelding binnen een schooljaar of bij ziekte langer dan twee weken worden leerlingen aangemeld bij onze jeugdarts.