Klachtenregeling

Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er zaken zijn die anders lopen dan bedoeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, ongewenste omgangsvormen of uitval van lesuren.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken worden in onderling overleg tussen leerling, ouders en school afgehandeld. Indien afhandeling op vestigingsniveau naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht via het digitale klachtenformulier worden voorgelegd aan de algemeen directeur: