Cito VAS toetsen

Cito VAS is het Cito Volgsysteem voor voortgezet onderwijs. Met één of meer toetsen van dit systeem kan de school de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. Op onze school worden tijdens de leerjaren 1, 2 en 3 Cito VAS-toetsen afgenomen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt zo een stuk makkelijker. Onder deze link vindt u de ouderfolder van Cito met meer informatie over de toetsen.