Cijfers, slagen of overgaan

Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, volgt een leerling op Prinsentuin Andel altijd het geschikt niveau onderwijs. Zo komt het nauwelijks voor dat een leerling een leerjaar over moet doen.

Cijfers

Bij verreweg de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. Alle prestaties zoals proefwerken, overhoringen en werkstukken worden bijgehouden op Magister. Door in te loggen kunt u dus heel gemakkelijk de voortgang van uw kind volgen.

Rapport

Iedere 13 weken ontvangen de leerlingen een rapport. De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij iedere periode begint uw zoon of dochter met 'een schone lei'. Bij het vierde rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de vier periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6. leerjaar 4 ontvangen 3 maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten.

Overgangsregeling

Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van regelingen. Dit zijn echter richtlijnen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Kijk voor meer informatie in de schoolgids.