Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Het is dé manier om in aanraking te komen met de praktijk.

Een stage geeft leerlingen de mogelijkheid om meer te leren over het arbeidsproces en de sociale vaardigheden die daarbij horen. Alle leerlingen in leerjaar 3 lopen, gedurende drie weken, 2 of 3 dagen per week stage. In leerjaar 4 vormt de stage een nog groter onderdeel van het beroepsgerichte programma. De duur en inhoud van de stage is afhankelijk van de gekozen leerweg.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is sinds augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze school heeft nog wel een invulling voor deze maatschappelijke stage. Tijdens deze stage doen leerlingen vrijwilligerswerk, zoals het organiseren van sportactiviteiten, helpen in een buurthuis of op een zorgboerderij. Het is een mogelijkheid voor jongeren om tijdens hun schooltijd kennis te maken met de samenleving en daar een bijdrage aan leveren.