Schooldocumenten

Om je zo goed mogelijk te informeren vind je hier alle belangrijke digitale documenten, zoals de schoolgids, het examenreglement en de PTA’s maar ook praktische informatie. Heb je verder nog vragen? Laat het ons weten!

De schoolgids geeft belangrijke zaken over de Prinsentuin weer, zoals de dagelijkse gang van zaken, ondersteuning van leerlingen, inrichting van het onderwijs en doelstellingen van de school. Verder staat er ook informatie in over geldzaken, huisvesting veiligheid, etc. Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren.

Het leerlingenstatuut van Prinsentuin brengt tot uitdrukking hoe wij aankijken tegen de rechten en plichten binnen onze onderwijsorganisatie. Voor ons is het belangrijk dat alle leerlingen op dezelfde wijze worden behandeld.

Zie onderstaande links voor alle belangrijke digitale documenten: Diversen: