Begeleiding

Onze school hecht grote waarde aan de ondersteuning van de leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties, maar ook om het welzijn van de leerlingen.

Om de leerling zoveel mogelijk kansen te bieden de leerweg te volgen die bij hem/haar past, heeft onze school een ondersteuningsplan. Het is de bedoeling dat de begeleiding zoveel mogelijk tijdens de reguliere lessen plaatsvindt. Alleen wanneer hulp binnen de lessen niet wenselijk of haalbaar is, kiezen we voor ondersteuning buiten de les.

In de organisatie van de ondersteuning onderscheiden wij:
 • Eerste lijn: de mentor en de docent
 • Tweede lijn: het ondersteuningsteam en het decanaat
 • Derde lijn: het schoolmaatschappelijk werk en de externe deskundigen

 

Docente Kunst & Cultuur Suzanne Timmer: "In mijn lessen hoor ik veel. Zo weet ik wat er speelt, kan ik er iets mee en terugkomen op dingen die verteld zijn. Ik weet waar ze mee bezig zijn."

De mentor

Als je goed in je vel zit, ga je met plezier naar school en presteer je beter. In de begeleiding van leerlingen neemt de mentor een centrale plaats in. Je hebt een mentor die voor jou het eerste aanspreekpunt is. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt in de meeste gevallen via de mentor.

 • De mentor geeft de meeste lessen
 • De mentor helpt je met leren en plannen
 • De mentor begeleidt je met sociaal-emotionele vaardigheden
 • De mentor helpt je bij problemen
 • De mentor zorgt voor extra hulp indien nodig
 • De mentor begeleidt je, samen met de decaan, bij het maken van (beroeps)keuzes

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam verzorgt:
 • adviezen aan mentoren en docenten over de aanpak van leerproblemen en problemen op sociaal-emotioneel gebied;
 • steunlessen c.q. remedial teaching voor leerlingen met een leerachterstand of leerstoornis;
 • extra ondersteuning tijdens de reguliere les door de remedial teacher of leerlingbegeleider;
 • informatie en adviezen aan docenten over de begeleiding van leerlingen;
 • doorverwijzing naar faalangst-reductietraining en sociale vaardigheidstraining;
 • begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • adviezen aan leerlingen en ouders over de aanpak van (huiswerk)taken;
 • verwijzingen naar en/of onderhoudt contact met extern deskundigen;
 • In beperkte mate nader onderzoek naar problematiek en het bespreken van de resultaten met ouders.


Orthopedagoge Machteld Rijvers: "Zorg op maat: we begeleiden de individuele leerling op de manier die bij hem past. Niet pamperen, maar begeleiden op weg naar de toekomst."

Contactboekje

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt, letten wij op hoe het met je gaat. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, proberen we die zoveel mogelijk tijdens de normale lessen aan te bieden. Dit doen we door middel van een contactboekje. Hiermee willen we de leerling tijdelijk extra begeleiden bij dingen die moeilijk zijn. Zoals bijvoorbeeld, meedoen in de les of huiswerk maken. Het contactboekje wordt dagelijks door de ouders en docenten afgetekend. De mentor bespreekt wekelijks de opmerkingen in het contactboekje met de leerling.

De decaan

De decanen op onze school organiseren de lessen beroepenoriëntatie, loopbaanleren en verzorgen de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4. In klas 3 begeleidt een decaan je bij het samenstellen van je vakkenpakket. De doelen van de keuzebegeleiding zijn:
 • je helpen om je eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen;
 • je leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen;
 • je begeleiden met het oog op vervolgsituaties;
 • toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen.

Extra ondersteuning

Prinsentuin biedt onderwijs op maat. Hoe dat precies werkt, wordt duidelijk gemaakt in onderstaand filmpje. Alle leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen op didactisch en/of sociaal-emotioneel vlak. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie, dyscalculie of ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen. Meer informatie hierover staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze is te vinden op onze website onder de knop schooldocumenten.