Vakken

Hieronder staan alle vakken gespecificeerd om je een beter beeld te geven over de vakken die je bij Prinsentuin Andel kunt volgen. De meeste vakken zijn doorlopend van leerjaar 1 tot en met en 4. Aan het eind van het tweede jaar maak je een keuze welke keuzedeelvakken je wilt volgen. Deze volg je dan in leerjaar 3 en 4.

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Wiskunde
 • Mens en maatschappij
 • Mens en omgeving
 • Mens en techniek
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • Maatschappijleer
 • Sport en beweging
 • Kunst en cultuur
 • Informatiekunde
 • Mentorles
 • Keuzewerktijd
 • Rekenen
 • Praktische sector-oriëntatie
 • Profieldeel groen
 • Keuzedeel/ Groei en oogst en Groei voorbereiden
 • Keuzedeel / Werk in tuin en landschap + Tuinontwerp en aanleg
 • Keuzedeel / Bloemwerk + Groene vormgeving en styling
 • Keuzedeel / Het houden van dieren + Gezonde dieren
 • Keuzedeel / Voeding hoe maak je het
 • Keuzedeel / Het groene machinepark + Praktisch booglossen
 • Keuzedeel / Mens en gezondheid • Keuzedeel / Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Keuzedeel / Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten
 • Keuzedeel / podium