Leerwegen

Leerwegen op Prinsentuin Andel:
  • Gemengde Leerweg+ (GL)
  • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB)
  • Basisberoepsgerichte Leerweg (BB)

Gemengde Leerweg+: meer dan mavo alleen

De Gemengde Leerweg+ (GL+) is meer dan mavo alleen omdat je ook een praktijkvak volgt. GL+ biedt naast de algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Dit is op basis van zo'n vier uur per week. Een combinatie van denken en doen. Als je weinig moeite hebt met leren en al weet welke richting je op wilt, dan past de gemengde leerweg bij jou. Je doet examen in zes algemene vakken en één praktijkvak uit de sector die je hebt gekozen. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg (het oude mavo-niveau).

Als je je diploma hebt behaald, kun je makkelijk doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo (niveau 4) of je kunt naar de havo. Je vakkenpakket moet dan wel afgestemd zijn op het juiste havo-profiel.

Kaderberoepsgerichte Leerweg: meer praktijk

De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) is geschikt voor leerlingen die graag leren door praktisch bezig te zijn. Naast algemene vakken krijg je een beroepsgericht programma van gemiddeld twaalf uur in de week. In deze leerweg heb je in klas 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in je pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer op de praktijk gericht.

Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte Leerweg: vooral praktijk

De Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) is voor leerlingen die heel praktisch ingesteld zijn en het liefst met de handen werken. In verhouding wordt veel aandacht aan de praktijk besteed. In deze leerweg heb je in klas 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in je pakket. Het verschil zit in het niveau van de algemene vakken en de praktijkvakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg.

Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.