Leergebieden

In de onderbouw (eerste twee leerjaren van je opleiding) wordt een aantal vakken apart gegeven en een aantal vakken in samenhang met elkaar zoals biologie, godsdienst, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid en tekenen. Deze vakken gecombineerd noemen we leergebieden. Hierdoor wordt de lesstof leuker en hoef je bij verschillende vakken niet dezelfde dingen te doen. 

Leergebieden:
  • Mens en Maatschappij
  • Mens en Omgeving
  • Kunst en Cultuur
  • Mens en Techniek… dus Technaplein!

Afdelingsleider onderbouw Kirsten Bos: "Ondersteuning staat centraal. Elke leerling krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft, zodat ie zich optimaal kan ontplooien. Dat willen we bieden."